BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

LÊ TRẦN NỮ QUYÊN

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 7 - 10 Triệu

Lê quang trí Viễn

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 7 - 10 Triệu

Lê Quỳnh Anh

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 7 - 10 Triệu

LÊ THỊ KIM CHUNG

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 5 - 7 Triệu

Lê thị thu

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 5 - 7 Triệu

Đoàn Thị Tuyết Sương

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 18/04/23 7 - 10 Triệu

Đỗ Phú Hậu

Chức vụ: Admin / Thư ký

Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Lê Thị Việt Trinh

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Trịnh Trần Thị Thanh Trà

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Như Nguyệt

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 20 - 25 Triệu