TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

Phạm Thị Ngọc Yến

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 5 - 10 Triệu

 

CHÂU BÙI MỸ DUYÊN

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

LÂM TÚ NHI

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

NGUYỄN HỒNG MAI

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

NGÔ THỊ BẢO ÁNH

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

Lê Đức Hoàn

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

LANG THỊ HOÀNG OANH

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu