BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

Ngô Mai

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 Thỏa thuận

Hoàng Hoàng

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 7 - 10 Triệu

Ngọc Yến

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 12 - 15 Triệu

Linh San

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu

Lanh Nguyen

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu

Kim Xuyến

Chức vụ: Admin / Thư ký

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu

Như Nguyệt

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 20 - 25 Triệu

Trịnh Trần Thị Thanh Trà

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu

Lê Thị Việt Trinh

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu

Đỗ Phú Hậu

Chức vụ: Admin / Thư ký

Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 10 - 12 triệu