BỘ LỌC Đóng lại

Kim Xuyến

Ngày đăng: 24/09/2023

Nhân sự bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận 1 - Admin / Thư ký - 10 - 12 triệu

Vị trí ứng tuyển

Admin / Thư ký

Mức lương đề xuất

10 - 12 triệu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Kinh nghiệm

Trên 3 năm

Kinh nghiệm công việc

Nữ có kinh nghiệm admin, chăm sóc khách hàng.

Nữ tốt nghiệp tài chính ngân hàng, có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, quản lý kho, tuyển dụng, làm các thủ tục hành chính của công ty. Có thể sử dụng tiềng anh.

Mong muốn tìm công việc ổn định gắn bó lâu dài, có thể nghỉ nữa buổi thứ 7.

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc