BỘ LỌC Đóng lại

Lê Quỳnh Anh

Ngày đăng: 24/09/2023

Nhân sự bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận 5 - Nhân Viên Kinh Doanh - 7 - 10 Triệu

Vị trí ứng tuyển

Nhân Viên Kinh Doanh

Mức lương đề xuất

7 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Kinh nghiệm

Trên 1 năm

Kinh nghiệm công việc

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc