BỘ LỌC Đóng lại

Lê thị thu

Ngày đăng: 16/09/2023

Nhân sự bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận 6 - Nhân Viên Kinh Doanh - 5 - 7 Triệu

Vị trí ứng tuyển

Nhân Viên Kinh Doanh

Mức lương đề xuất

5 - 7 Triệu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Kinh nghiệm

Trên 1 năm

Kinh nghiệm công việc

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc