BỘ LỌC Đóng lại

Linh San

Ngày đăng: 24/09/2023

Nhân sự bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân - Bộ Phận Kế Toán - 10 - 12 triệu

Vị trí ứng tuyển

Bộ Phận Kế Toán

Mức lương đề xuất

10 - 12 triệu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Kinh nghiệm

Trên 2 năm

Kinh nghiệm công việc

Từng làm kế toán tòa nhà chung cư 3 năm kinh nghiệm kế toán bán hàng,thu ngân

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc