Nguyễn Thị Ngọc Mai
- Địa chỉ: QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Đăng nhập để xem chi tiết hơn.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nhân viên bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức - Bộ Phận CSKH - 10 - 15 triệu

Giới thiệu sơ bộ về bản thân ứng viên

Nguyễn Thị Ngọc Mai 07/10/1991 Nữ QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Kinh nghiệm công việc

Công ty HDTC Land (09/2020 > Nay) Trợ lý phòng Chiến lược sản phẩm - Nghiên cứu thị trường: + Thu thập thông tin các dự án, tìm hiểu và phân tích thông tin dựa trên mục tiêu và chiến lược của Công ty. + Báo cáo nghiên cứu thị trường, bao gồm tình trạng thị trường cùng phân khúc và khác phân khúc, mức độ hấp thụ sản phẩm; các đối thủ cạnh tranh... - Tham gia vào các công việc: + Phân tích sản pham Dựa trên các thông tin được thu thập, đưa ra phân tích cho phẩm Công ty (những điểm cộng và điểm trừ của sản phẩm về giá, về chính sách bán hàng, cách thức triển khai...). + Đề xuất các chính sách áp dụng phù hợp: Đề xuất và điều chỉnh chính sách tùy theo tình trạng bán hàng, theo từng thời đoạn triển khai, theo từng thời điểm cụ thể, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nhanh nhất, hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo bám sát mục tiêu và chiến lược của Công ty. Công ty Long Beach Group (09/2019 > 08/2020) Sales Admin và Trợ lý BGĐ: - Trợ lý Ban Giám Đốc: + Theo dõi hoạt động Công ty như tình trạng kinh doanh, tình trạng nhân sự... báo cáo tuần, tháng với Ban Giám Đốc. + Tham gia các cuộc họp, ghi chú và báo cáo biên bản cuộc họp. + Xây dựng quy trình: Dựa trên tài nguyên và hệ thống sẵn có của Công ty, xây dựng Quy trình bán hàng cho nhân viên kinh doanh; quy trình làm việc với các bộ phận có liên quan. + Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc. - Hỗ trợ kinh doanh: + Quản lý thông tin dự án, biểu mẫu, chính sách bán hàng, rổ hàng... cập nhật tới bộ phận kinh doanh khi có thông báo mới. + Quản lý thông tin khách hàng: Theo dõi, cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng, đối chiếu số liệu với các bộ phận trong Công ty. Công ty TNHH BĐS ERA Việt Nam (01/2018 > 08/2019) Sales Admin - Kinh nghiệm hỗ trợ kinh doanh: + Tham gia các event mở bán của các dự án đang quản lý; Chuẩn bị tài liệu, liên hệ book sản phẩm, hướng dẫn hồ sơ, thông báo sale,v.v + Hỗ trợ và cung cấp tất cả các thông tin về dự án, về chương trình bán hàng, cập nhật rổ hàng, theo dõi tiến độ bán hàng cũng như tiến độ xây dựng của dự án đến Bộ phận kinh doanh và Sàn liên kết. + Ngoài ra, cập nhật tất cả các thông tin dự án trên các trang web/app nội bộ (app CRM) cũng như quản lý và hỗ trợ Sàn liên kết về thông tin, thủ tục booking, đặt cọc, ký HĐMB. - Kinh nghiệm quản lý dữ liệu kinh doanh: + Theo dõi hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên kết, hợp đồng môi giới giữa Công ty với CĐT và Đại lý. + Theo dõi chỉ tiêu bán hàng của từng dự án theo từng giai đoạn; Làm báo cáo mỗi ngày, môi tuần và thống kê số liệu bán hàng theo từng đợt bán hàng. + Nhập liệu, quản lý thông tin khách hàng vào mẫu báo cáo; Theo dõi và báo cáo tình trạng sản phẩm cho GĐ kinh doanh hoặc TGĐ nếu được yêu cầu. - Kinh nghiệm quản lý thủ tục: + Theo dõi, cập nhật các quy trình bán hàng từ CĐT đến nhân viên kinh doanh hoặc khách hàng (nếu có) + Theo dõi và báo cáo tình trạng hợp đồng, tình trạng thanh toán. + In ấn, lưu trữ và nhập liệu hồ sơ. + Ghi nhận giữ chỗ, đặt cọc và ký HĐMB; Chuẩn bị phiếu giữ chỗ; HĐ đặt cọc, Thảo thuận hợp tác, HĐMB cho khách hàng.

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc