Nguyễn Thị Quỳnh Như
- Địa chỉ: Số 568/12 Trường Chinh, Quận Tân Phú

Đăng nhập để xem chi tiết hơn.

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nhân viên bất động sản - Thành phố Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú - Bộ Phận HC - NS

Giới thiệu sơ bộ về bản thân ứng viên

Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/12/1996 Nữ Số 568/12 Trường Chinh, Quận Tân Phú Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế (08/2014 > 05/2018) Kiểm toán - Kế toán Tốt nghiệp loại Khá

Kinh nghiệm công việc

Công ty TNHH Kim Loại Tín Phát (12/2019 > 03/2021) Kế toán viên - Hách toán tất cả các bút toán phát sinh lên phần mềm kịp thời, chính xác - Tổng hợp doanh thu và toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty - Cập nhật công nợ khách hàng và nhà cung cấp, tiến hành thanh toán theo đúng kế hoạch - Kiểm soát dòng tiền: Thu - chi - Thực hiện các công việc phát sinh từ: Ngân hàng, bảo hiểm, tiền lương,.. - Lên các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty - Lên báo cáo thuế hàng quý, năm - Quản lý, sắp xếp, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn - Hổ trợ các công việc từ các phòng ban Công Ty Cổ Phần An Gia Tiến (07/2018 > 10/2019) Kế toán bán hàng - Lập phiếu giao hàng, xuất hóa đơn trên phần mềm - Thực hiện chính xác, kịp thời các chương trình khuyến mãi để lên đúng doanh thu - chi phí - Lập báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số cuối hàng ngày cho BGD và bộ phận kinh doanh - Theo dõi, kiểm tra các đơn hàng gặp các vấn đề để kịp thời xử lý - Kiểm tra và lưu trữ các hợp đồng kinh tế - Hoàn tất các chứng từ bán hàng chuyển qua bộ phận công nợ - Định kỳ kiểm tra đối chiếu hàng hóa với BGĐ - Thực hiện các công việc khác do KTT/BGĐ chỉ đạo

Đề xuất chế độ

Địa điểm làm việc