TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

NGUYỄN THỊ HUỆ

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hà Nội
07/07/22 Thỏa thuận

 

THIÊN TRÂM

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu

 

LƯU NGUYỄN HƯƠNG LAN

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 Thỏa thuận

 

LÊ THỊ PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu

 

NGUYỄN NGỌC TÂM

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 5 - 10 Triệu

 

LƯƠNG KIM BÍCH NGÂN

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu