TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

CHÂU BÙI MỸ DUYÊN

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

LÂM TÚ NHI

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận