BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

Ngọc Yến

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 12 - 15 Triệu

Linh San

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 10 - 12 triệu

Lanh Nguyen

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 10 - 12 triệu

Như Nguyệt

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 20 - 25 Triệu

Lê Thị Việt Trinh

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 10 - 12 triệu