BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

Hoàng Hoàng

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/24 7 - 10 Triệu

Lê quang trí Viễn

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 7 - 10 Triệu

Lê Quỳnh Anh

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 7 - 10 Triệu

LÊ THỊ KIM CHUNG

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 5 - 7 Triệu

LÊ TRẦN NỮ QUYÊN

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 7 - 10 Triệu

Lê thị thu

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 5 - 7 Triệu

Đoàn Thị Tuyết Sương

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 7 - 10 Triệu