TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

Phạm Thị Ngọc Yến

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 5 - 10 Triệu

 

NGÔ THỊ BẢO ÁNH

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

NGUYỄN NGỌC TÂM

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 5 - 10 Triệu

 

LƯƠNG KIM BÍCH NGÂN

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu