TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

Lê Đức Hoàn

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

LANG THỊ HOÀNG OANH

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

NGUYỄN THỊ HUỆ

Chức vụ: Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm

Thành phố Hà Nội
07/07/22 Thỏa thuận