BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

Ngô Mai

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 Thỏa thuận

Lanh Nguyen

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 10 - 12 triệu