NOVALAND GROUP
- Địa chỉ: 65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC
- NOVALAND GROUP
- NOVALAND GROUP

NOVALAND - Giám Đốc Điều Hành Dự Án Khu Vực

Nhà tuyển dụng - Giám Đốc Sàn

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc

Nhiệm vụ 1: Phát triển, điều hành dự án - Chỉ đạo việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể, tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả. - Tư vấn & hỗ trợ các Phòng ban thuộc Khối Đầu tư (IPD) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi. - Chỉ đạo việc phối hợp với các Phòng ban Khối Tài chính & Kế toán (FAD) & Khối IPD cập nhật, ban hành FS; kiểm soát kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án hợp lý. - Chỉ đạo việc phối hợp với phòng Pháp lý dự án (PLG) đảm bảo các công tác pháp lý dự án được thực hiện. Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với Thanh tra xây dựng, các cơ quan ban ngành địa phương. - Góp ý với phòng Quản lý thiết kế (DES) các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra & đôn đốc đảm bảo tiến độ thiết kế đúng thời hạn và phương án thiết kế nằm trong ngân sách xây dựng được duyệt. - Phối hợp, góp ý trong công tác đánh giá và chọn nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung ứng. - Phối hợp với Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) kiểm soát, đôn đốc công tác thi công xây dựng theo các mục tiêu ngân sách, tiến độ và đảm bảo chất lượng. - Chỉ đạo sự phối hợp giữa Phòng Điều hành dự án (GMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) triển khai công tác bán hàng, công tác quảng bá hình ảnh dự án. Nhiệm vụ 2: Quản trị hành chính 2.1 Quản trị ngân sách, hiệu quả hoạt động công ty thành viên/dự án trong vùng. 2.2 Phối hợp và hỗ trợ SALE đảm bảo mục tiêu bán hàng theo kế hoạch bán hàng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt. 2.3 Phối hợp với các bộ phận Hợp đồng, Công nợ (Phòng Hậu mãi (ASD)) & bộ phận Giao nhà (Phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng (PDC)) đảm bảo các tiêu chí: - Hợp đồng: Phát hành và ký Hợp đồng với khách trong thời gian nhanh nhất và phù hợp với tình hình bán hàng. - Công nợ: Kịp thời thu hồi tiền bán hàng để đảm bảo tỷ lệ thu nợ quá hạn theo chỉ tiêu Ban lãnh đạo đề ra. - Giao nhà: Bàn giao sản phẩm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 2.4 Phối hợp với các Phòng ban liên quan thực hiện công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, cư dân trong suốt quá trình triển khai dự án & vận hành tòa nhà. Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ cấu, môi trường làm việc, lập báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao - Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn…) cần thiết cho hoạt động điều hành quản trị, điều hành và phát triển dự án. - Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. - Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức độ gắn kết lâu dài với công ty. - Theo dõi và báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình bán hàng, tiến độ dự án, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình phát triển dự án.

Yêu cầu công việc

a. Trình độ (Education): Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, KTXD… ưu tiên ngành Quản lý/quản trị dự án. b. Kiến thức (Knowledge): - Kiến thức sâu rộng về lĩnh vực BĐS. - Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS. - Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS. c. Kinh nghiệm (Experience) - Kinh nghiệm quản lý 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty - Kinh nghiệm chuyên môn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng d. Kỹ năng (Skills) - Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án. - Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng. - Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ. - Tư duy nhạy bén về tài chính, quản trị tài chính. - Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp. - Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm. - Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi. - Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh lưu loát.

Quyền lợi được hưởng

50-200 triệu/ dự án Bảo hiểm sức khỏe đầy đủ từ ngày đầu tiên Đào tạo chuyên nghiệp

Địa điểm làm việc

65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC