BỘ LỌC Đóng lại

Việc Làm Bất Động Sản

Nhân Viên Kinh Doanh - Có Lương Cứng Không Áp Doanh Số

Công Ty Cổ Phần VFLINVEST

Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 02/11/2023 5 - 7 Triệu

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Bất động sản Upland

Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 02/11/2023 5 - 7 Triệu

Chuyên Viên Tư Vấn Cho Thuê

Công ty cổ phần Odin Land Miền Nam

Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 02/11/2023 5 - 7 Triệu

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Big Dream

Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội 02/11/2023 7 - 10 Triệu

Nhân viên kinh doanh bất động sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BICA HOLDINGS

Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 14/10/2023 7 - 10 Triệu

Nhân viên kinh doanh hoa hồng lũy tiến 30%-53%

Đinh Thu Trang

Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội 09/10/2023 7 - 10 Triệu