BỘ LỌC Đóng lại

Việc Làm Bất Động Sản

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

TẬP ĐOÀN CT GROUP VIỆT NAM

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2023 5 - 7 Triệu

Tuyển Dụng 20 Nhân Viên KD BDS làm việc tại Quận 3

Công Ty Cổ Phần Lyn Property

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2023 7 - 10 Triệu

Cần Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Công Nghệ Cổ Phần iHouzz

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2023 7 - 10 Triệu

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2023 7 - 10 Triệu

Trưởng phòng kinh doanh (Bất động sản)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN GROUP

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2023 12 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Toàn Cầu Xanh

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 02/11/2023 7 - 10 Triệu

Nhân viên Kinh doanh (Bất động sản)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN GROUP

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 02/11/2023 7 - 10 Triệu