TÌM VIỆC LÀM - ỨNG VIÊN

Nhân sự Bất Động Sản

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 10 - 15 triệu

 

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

NGUYỄN HỒNG MAI

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
31/10/22 Thỏa thuận

 

THIÊN TRÂM

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu

 

LƯU NGUYỄN HƯƠNG LAN

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 Thỏa thuận

 

LÊ THỊ PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Thành phố Hồ Chí Minh
07/07/22 10 - 15 triệu