BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

LÊ THỊ KIM CHUNG

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 24/09/23 5 - 7 Triệu

Lê thị thu

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 5 - 7 Triệu

Đoàn Thị Tuyết Sương

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 16/09/23 7 - 10 Triệu