BỘ LỌC Đóng lại

Nhân sự Bất Động Sản

Đỗ Phú Hậu

Chức vụ: Admin / Thư ký

Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Lê Thị Việt Trinh

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Trịnh Trần Thị Thanh Trà

Chức vụ: Bộ Phận CSKH

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Như Nguyệt

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 20 - 25 Triệu

Đang tìm việc

Kim Xuyến

Chức vụ: Admin / Thư ký

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Lanh Nguyen

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 28/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Linh San

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 28/01/23 10 - 12 triệu

Đang tìm việc

Ngọc Yến

Chức vụ: Bộ Phận Kế Toán

Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh 28/01/23 12 - 15 Triệu

Đang tìm việc

Ngô Mai

Chức vụ: Bộ Phận HC - NS

Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 28/01/23 Thỏa thuận

Đang tìm việc

Hoàng Hoàng

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 28/01/23 7 - 10 Triệu

Đang tìm việc